123hotelgift en 123flygift zijn  diensten van Incentive Europe (Incentive Holland Business Events BV)  Wij respecteren de privacy van al onze relaties en zorgen ervoor dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze Privacy Policy informeren wij je over hoe 123hotelgift/123flygift jouw persoonsgegevens verwerkt. 

Persoonsgegevens 

Wanneer je een dienst afneemt van ons administreren wij: jouw naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer(s), e-mailadres en rekeningnummer. Wij verwerken persoonsgegevens van jou voor zover dit nodig is voor een goede dienstverlening. Deze gegevens worden door ons verwerkt en als dat nodig is verstrekt aan derden, voor de volgende doeleinden: 

Cookies 

Op onze website kunnen wij gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Met deze informatie kunnen wij onze website en diensten verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze klanten en bezoekers. Indien je geen cookies op jouw computer wil, dan kun je in je browser ‘cookies off’ instellen. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Ook kun je cookies achteraf handmatig verwijderen. 

Veilig 

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden en draagt zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Transparantie

Je kunt kennisnemen van de persoonsgegevens die wij over jou hebben. Als deze informatie onjuist blijkt, kun je verzoeken deze aan te laten passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van jouw gegevens kun je aanvragen via het contactformulier op onze websites. 

Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacy Policy te controleren.